Amaç

Dernek, Türk Milleti’nin milli kültür varlığını koruyup geliştirmek, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve sair ülkelerde yaşayan Türkçe konuşan veya Türkçe ile aynı kökten olan dil, lehçe, ağızları konuşan halklar arasında, planlı, sürdürülebilir bir yardımlaşma ve dayanışma sağlamak, iletişim, işbirliği ve eşgüdüm oluşturmak, üyeleri arasında dilde, fikirde, işte birliği sağlamak, ural altay dilleri arasında birlik ve yakınlaşmayı sağlamak, güçlü bir iletişim ve paylaşım ağı kurmak, bu maksatla ekonomik, kültürel, sosyal araştırmalar yapmak, programlar, konferanslar, paneller tertip etmek, tüm bu konularda ilmi araştırmalar yapmak, yaptırmak, yayın yapmak, üyelerin kişisel ve kurumsal ve mesleki gelişiminin desteklenmesi amacıyla çalışmalar yapmak veya bu konuda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara destek vermek, imkanı olmayan yoksul çocuklara tahsil ve burs imkanı sağlamak, amaç ile sınırlı olmak üzere elde edilen görüş ve önerileri karar alıcılar ile paylaşmak, amaç ile uyumlu olmak kaydı ile sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak, tüm bu sayılan amaçları sağlamak için, yazılı, görsel veya işitsel basın yayın ve iletişim araçlarını, sosyal mecra kurmak, kiralamak, açmak, geliri dernek amacını gerçekleştirmekte kullanmak üzere iktisadi işletme zımnında, matbaa, yayınevi, eğitim merkezleri, kültür merkezleri, ilk, orta, lise ve yüksek öğretim eğitim kurumları açmak, taşınır, taşınmaz varlık satın almak, devir ve ferağ vermek, kiralamak, kiraya vermek, gelirlerini almak ve harcamak, bağış vermek, bağış almak, amacı ile kurulmuş, hukukun üstünlüğü ilkesine, demokratik toplumun gereklerine saygılı ve bağlı, Türk Milleti yararına çalışacak Allah rızasını kazanmayı amaçlayan bir dernektir. Dernek hiçbir siyasal kuruluşun yan kuruluşu olmadığı gibi, hiçbir siyasal kuruluşun il ve genel kurulunda taraf olamaz.

Fotoğraf Galeri

İletişim Bilgileri

Merkez Ofis:

Nuhkuyusu Caddesi No: 76/5 Üsküdar/İSTANBUL

Pbx :
0 (216) 327 54 44
Faks :
0 (216) 326 16 26