DERNEĞİMİZ KUDÜS'TEKİ TARİHİ MİRASIMIZA SAHİP ÇIKTI

Tarih: 29.01.2014

Derneğimiz Kudüs'te bulunan tarihi mirasımıza sahip çıkmak üzere TİKA'ya müracaatta bulundu.

Müracaat metni:


T.C.
BAŞBAKANLIK
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA
( TİKA )

29-31.12.2013 tarihleri arasında gerçekleştirmiş bulunduğumuz Kudüs ziyaretimiz esnasında gözlemlediğimiz bazı hususları Sayın Başkanlığınıza arz etme zarureti hasıl olmuştur.

Eski Kudüs şehrinin Yafa Kapısı Girişinde bulunan Ömer İbn-El Hattab Meydanı’nda, şehrin surlarını yapan iki Osmanlı mimarının (Bayram Çavuş ile ismini tespit edemediğimiz müteveffa ) kabirleri bulunmaktadır.

İki bina arasında sıkışıp kalmış bu mezarları ayırt eden hiçbir tanıtım levhası, tabela… vb. işaret mevcut değildir. Bu sebeple mezarlar tarafımızca özel bir gayret sarf edilmek suretiyle bulunabilmiştir. ( Ek-2 )

Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan ve kanaatimizce Eski Kudüs’ün Harem-i Şerif’ten sonra en güzel ve bilhassa en bakımlı yeri olan bu meydanda, Osmanlı surlarını büyük bir hayranlıkla gezen ziyaretçilerin arasında, bu muazzam surların mimarlarının isminin anılamaması ziyaretçilere surlara son halini veren Osmanlı Devleti’nin imzasının ihsas edilememesi bizleri üzmüştür.

Aynı zamanda dikkatimizi çeken bir diğer husus Altın Kapı civarındaki Sahabe Mezarlığı’nın ve Mevlevi Mezarlığı’nın içler acısı durumu olmuştur. ( Ek-3 ) Anılan manevi mekanlar ve makamlar, hemen karşısında yeralan Zeytindağı’nın yamaçlarında, mensuplarınca paha biçilemeyen Musevi ve Hristiyan mezarlıklarının yanında boynu bükük beklemektedir.

Yukarıda arz ve izaha çalıştığımız sebeplerle Kudüs surlarına son halini veren Mimarlarımızın isimlerinin ziyaretçileri tarafından okunup anlaşılmasının sağlanması, anmış bulunduğumuz manevi anlamı yüksek mekan ve makamların arındırılması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 29.01.2014

Turan Araştırmaları Derneği

<< Geri

Fotoğraf Galeri

İletişim Bilgileri

Merkez Ofis:

Nuhkuyusu Caddesi No: 76/5 Üsküdar/İSTANBUL

Pbx :
0 (216) 327 54 44
Faks :
0 (216) 326 16 26