Türkistan İstiklal Hareketleri ve Enver Paşa

“İdeallerinizi gerçekleştiremiyorsanız, gerçeklerinizi idealleştirin” diyerek “Turan Barışı” için yola çıkan Enver Paşa Hazretlerine – Paşam başaramazsanız ne olur? Serzenişine karşılık O’nun, “Başaramazsam öleceğimi biliyorum. Hiç olmazsa ölümümle Batı Türklüğü ile Doğu Türklüğü arasında manevi bir bağ olurum” dediği üzere gerçekten Enver Paşa, Turan yolunda şehit olarak Batı ile Türkistan (Asya) Türklüğü arasında muhkem ama bir o kadar da narin ve nezih bir bağ olmuştur. İdeallerini gerçekleştirmek için yola çıkan her asil insan gibi canını vermekten çekinmeyen soylu Turan savaşçısı Enver Paşa’nın şehadet raporu buna en güzel örnek olsa gerektir diye düşünüyoruz.

"ŞEHİD-İ MUHTEREM ENVER PAŞA HAZRETLERİ"

Pek mukaddes ve ali bir maksat peşinde Buhara-yi Şerif’in “Belh-i Cevan” vilayetinin “Çegan” nam mahalde Miladi 4 Ağustos 1922 ve Rumi 21 Temmuz 1338 ve Kameri 11 Zilhicce 1340 senelerinin Kurban Bayramının ikinci Cuma günü, gündüz öğle vaktine karib bir zaman hun-i pakini mahall-i mezkur toprakları üstüne akıta akıta kahramanane ve merdane bir surette rütbe-i şehadete nail olmuştur.

Turan İhtilal Ordusu
Türkistan Cephesi Kumandanı
ve Emir-i Leşker-i İslam-ı Buhara Enver Paşa’nın Naibi
Miralay Ali Rıza
<< Geri

Fotoğraf Galeri

İletişim Bilgileri

Merkez Ofis:

Nuhkuyusu Caddesi No: 76/5 Üsküdar/İSTANBUL

Pbx :
0 (216) 327 54 44
Faks :
0 (216) 326 16 26